27.3.15

Καθένας μας στην ΕΕ πέταξε μισό τόνο σκουπίδια
Βρυξέλλες.

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε άτομο παρήγαγε 481 κιλά σκουπίδια που είναι  κατά 8,7 % λιγότερα από το ρεκόρ των 527 κιλών ανά άτομο το 2002, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, 27 Μαρτίου 2015, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Από τα 481 κιλά των αστικών αποβλήτων που παρήχθησαν ανά άτομο στην Ευρωπαϊκής Ένωση, τα 470 ανακυκλώθηκαν με διάφορους τρόπους: 31% κατέληξαν σε χώρους υγειονομικής ταφής, 28% ανακυκλώθηκαν, 26% κάηκαν και 15% μεταβλήθηκαν σε λίπασμα.

Η αποτίμηση είναι για το έτος 2013, όπου βάσει των στοιχείων  εκπονήθηκε η οικολογική μελέτη.

Η ποσότητα των οικιακών απορριμμάτων ανά άτομο ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, η Ρουμανία, Εσθονία και Πολωνία είχαν το χαμηλότερο επίπεδο των αποβλήτων που παρήχθησαν το 2013  με 300 κιλά ανά άτομο και ακολουθούν η Σλοβακία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Λετονία με πάνω από 300 κιλά ανά άτομο.

Από την αντίθετη πλευρά είναι η Δανία με 747 κιλά ανά άτομο, που έχει και την υψηλότερη ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων,  ακολουθείται από το Λουξεμβούργο, την Κύπρο, την Γερμανία που έχουν λιγότερο από 600 κιλά ανά άτομο. 
(Η Ελλάδα βρίσκεται σε μέση κατάσταση, όπως οι λοιπές χώρες της ΕΕ).


Tanjug
--
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www. mikres-ekdoseis.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια: