3.7.14

Η επινόηση της Μακεδονίας από τον Τίτο...


Σύμφωνα με έγγραφο της CIA του 1958, ο Τίτο …επινόησε τον όρο «Λαϊκή Δημοκρατία της «Μακεδονίας»», με την ελπίδα να λειτουργήσει ως «μαγνήτης» (δήθεν ανεξαρτησίας) και να προσελκύσει κομμάτια της Βόρειας Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Πραγματικός σκοπός του φυσικά η έξοδος στο Αιγαίο, κάτι που ενδιέφερε κι ενδιαφέρει μέχρι και σήμερα τους Ρώσσους.

Δεν θέλει πολύ μυαλό να καταλάβουμε πως κάπως έτσι ξεκίνησε η ροή χρημάτων προς διάφορους ελληνοφώνους γενίτσαρους, προκειμένου να προετοιμάσουν αυτονομιστικούς πυρήνες από «καταπιεσμένους σλαβομακεδόνες» που θα ήθελαν την ανεξαρτητοποίηση της Μακεδονίας αλλά υπό τον όρο να υιοθετηθεί κυριλλικό (!) αλφάβητο και σλαβική γλώσσα, κάτι που θα βόλευε αφάνταστα το σοβιετικό μπλοκ…

Αυτή την ξεκάθαρα ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ανάγκη του Τίτο και των Ρώσσων, για έξοδο στο Αιγαίο, την έκρυψαν πίσω από προπαγανδιστικά εφευρήματα όπως το «δικαίωμα των Μακεδόνων να μιλούν και να διδάσκονται …σκοπιανά» και να γράφουν Κυριλλικά, το «δικαίωμα των ανταρτών γενίτσαρων» σε ακίνητη περιουσία, ενώ συνεργάστηκαν με όλους τους τους εχθρούς της χώρας.

Όλα αυτά προκειμένου να αναγκαστεί το κράτος να παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα και να ξεκινήσει έτσι η διαδικασία διαμελισμού της Ελλάδας, προς το συμφέρον των τότε σοβιετικών.
Ευτυχώς που περισσότεροι από 1.000.000 γηγενείς Μακεδόνες δεν πέφτουν στην παγίδα των γενιτσάρων και των πρακτόρων που παριστάνουν τους καταπιεσμένους ενώ τους χαρτζηλικώνει ο Soros και το αυτονομιστικό κόμμα τους δεν μπορεί να μαζέψει παραπάνω από 3000 μπεκρήδες και κατεστραμμένους πνευματικά χιμπατζήδες.
Besides the territory itself, Macedonia’s geographical position makes it important both for Yugoslavia and the Soviet bloc. Yugoslav Macedonia is a potential air corridor, and to less extent a land bridge, between the cut-off Albania and the rest of the Soviet bloc. While Yugoslavia was a loyal Soviet satellite, the bloc’s interest in the region was protected. 
However, following Yugoslavia’s banishment from the bloc, Albania found itself an isolated enclave. For Yugoslavia, the People’s Republic of Macedonia served as a post-war magnet, which Tito hoped would attract the Bulgarian and Greek Macedonia, thus giving Yugoslavia access to the Aegean Sea and significantly increasing the sphere of its influence on the Balkans”, reads the analysis. 
CIA says Macedonia was in a state of Cold War, with a potential threat of turning into a real Balkan conflict. 
Although the verbal exchanges between Yugoslavia and Bulgaria seem as propaganda, they point to the fact that in spite of the decade-long truce, Macedonia remains a problematic spot. Although the Macedonia dispute should sustain the status of ‘cold war’, concerns over the interests of the Macedonian Slavs – sincere or false – are a remarkable weapon for such a war”, concludes the analysis. 
http://english.republika.mk/?p=109242
http://www.mia.mk/en/Inside/RenderSingleNews/382/113174717

«Τα Σκόπια επιδιώκουν διέξοδον εις το Αιγαίον»…

… γράφει η εφημερίδα «Ελευθερία» στις 2 Μαίου του 1962 και στον υπέρτιτλο διευκρινίζει: «όπως γράφει το αγγλικόν περιοδικόν «τοπικ»

Μεταφέρουμε όλο το κείμενο, από το απόκομμα της εφημερίδας ως έχει και παρατηρούμε τις προσπάθειες της τότε Γιουγκοσλαβίας να δημιουργήσει ‘μακεδονικό’ ζήτημα με στόχο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Αναφέρεται στο ιστορικό δημοσίευμα:

Σχέδια δια την Θεσσαλονίκην. Συνελήφθη εις Παρισίους ηγέτης της κινήσεως; Πολλά παραρτήματα.

Αποκαλυπτικά στοιχεία δια το «Σλαβομακεδονικόν»

Λονδίνο, 1. (Αθην. Πρακτ.)- Το έγκυρον περιοδικόν «Τόπικ» εις το διοικητικόν συμβούλιον του οποίου ανήκει και ο υιός του βρεταννού πρωθυπουργού κ. Μακ Μίλλαν, δημοσιεύει άρθρον, με εντυπωσιακάς αποκαλύψεις δια την κίνησιν των Σλαβομακεδόνων.
Το περιοδικόν αποκαλύπτει, πρώτον ότι εσχάτως, συνελήφθη εις Παρισίους Γιουγκοσλάβος, όστις φέρεται ως είς των ηγετών της κινήσεως δια μίαν ανεξάρτητον Μακεδονίαν και δεύτερον ότι εις Ζυρίχην, Μόναχον, Γκότεμπουργκ, Όσλο, και Παρισίους έχουν ιδρυθή υπό του Εκτελεστικού Μακεδονικού Συμβουλίου των Σκοπίων, παραρτήματα, τα οποία προπαγανδίζουν υπέρ της κινήσεως δια την δημιουργίαν ανεξαρτήτου μακεδονικού κράτους, το οποίον θα περιλάβη και μέρος της ελληνικής Μακεδονίας.

Εις την αρχήν του άρθρου που φέρει τον τίτλον «Ερυθροί εναντίον Ερυθρών εις αγώνα δρόμου προς την θάλασσαν» δημοσιεύονται, επί λέξει, τα ακόλουθα:

Η πρόσφατος σύλληψις υπό της αστυνομίας των Παρισίων του λαθρεμπόρου και μαυραγορίτου Ντραγκάν Μπογκυταφόφσκι ανησυχεί την γιουγκοσλαβικήν κυβέρνησιν, διότι ο συλλφθείς, ο οποίος κατηγορείται δια λαθρεμπόριον ραδιοφώνων και έκδοσιν πλαστών διαβατηρίων, φημολογείται ότι είναι είς εκ των ηγετών της κινήσεως δια την δημιουργίαν ανεξαρτήτου μακεδονικού κράτους η οποία υποστηρίζεται υπό της Γιουγκοσλαβίας.

Πρόκειται περί κινήσεως της οποίας τα μέλη ομιλούν παρεφθαρμένην σλαβικήν γλώσσαν και έχοντα, ως κυρίαν βάσιν τα Σκόπια της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας προπαγανδίζουν υπέρ της δημιουργίας ανεξαρτήτου κράτους το οποίον θα περιλαμβάνη την γιουγκοσλαβική Μακεδονίαν, την καρδίαν της ελληνικής Μακεδονίας και μέρος του νοτιοδυτικού τμήματος της Βουλγαρίας.
»Τελικός σκοπός των είναι η διέξοδος προς το Αιγαίον και την Ανατολικήν Μεσόγειον, δια της ευημερούσης πόλεως της Θεσσαλονίκης. Εις τούτο ενθαρρύνονται από καιρού εις καιρόν υπό της γιουγκοσλαβικής κυβερνήσεως, ήτις τους επέτρεψε να σχηματίσουν Εκτελεστικόν Μακεδονικόν Συμβούλιον εις Σκόπια.

»Το συμβούλιον το οποίον έχει παραρτήματα εις Ζυρίχην, Μόναχον, Γκότεμπουργκ,Όσλο και Παρισίους κατευθύνει την προπαγανδιστικήν δραστηρίοτητα της κινήσεως.

«»Εκδίδουν επίσης διάφορα περιοδικά όπως το «Σλομπόντινα Μακεντόνια» (Ελευθέρα Μακεδονία) «Μακεντόσκα Λόζα (Μακεδονική Κληρονομιά).

Η καλώς οργανωμένη δραστηριότης και αι εκδόσεις της κινήσεως αποδεικνύουν ότι αύτη χρηματοδοτείται με σημαντικά ποσά από τα Σκόπια.

» Έν εκ των επιχειρημάτων δια την δημιουργίαν ανεξαρτήτου μακεδονικού κράτους εις το κέντρον των Βαλκανίων είναι, ότι υπάρχει μακεδονική εθνική μειονότης όχι μόνον εις Γιουγκοσλαβίαν αλλά και εντός της Βουλγαρίας και της Ελλάδος.

»Η δραστηριότης των συγκεντρούται, κυρίως, εναντίον της Ελλάδος δοθέντος ότι ισχυρίζονται ότι οι Σλαβο-μακεδόνες δεν απολαύουν των αυτών προνομίων, ως η μειονότης των Εβραίων και των Τούρκων εν Ελλάδι».

Το μακροσκελές άρθρο αναφέρεται περαιτέρω, εις το ιστορικόν της ανακινήσεως του ζητήματος.»

CIA 1958: Ο Τίτο προσπαθούσε μέσω μιας Μεγάλης Μακεδονίας έξοδο στο ΑιγαίοΤο σκοπιανό πρακτορείο ειδήσεων, παραθέτει, σήμερα, το παρόν κείμενο στην αγγλική γλώσσα με τον τίτλο: “CiatriedtodefineMacedoniain 1958”.

Το μεταφέρουμε στην ελληνική:

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) προσπάθησε να ορίσει τον όρο Μακεδονία το 1958, αναλύοντας τον, από μια εθνική και γεωγραφική πλευρά.

Η ανάλυση έχει ταξινομηθεί ως εμπιστευτικό έγγραφο, αλλά τώρα είναι διαθέσιμο, σύμφωνα με τη νομοθεσία για πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες.

Το έγγραφο με τίτλο «Μακεδονία- Αιώνιο Μήλο της Έριδος» κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου 1958, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα πολιτικά παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων επάνω στη Μακεδονία.

«Πέρα από την ίδια την περιοχή, η γεωγραφική θέση της Μακεδονίας την καθιστά σημαντική τόσο για τη Γιουγκοσλαβία, όσο και στο Σοβιετικό μπλοκ.

Η γιουγκοσλαβική Μακεδονία είναι ένας πιθανός αεροδιάδρομος και σε μικρότερο βαθμό μια επίγεια γέφυρα μεταξύ της αποκομμένης Αλβανίας και του υπόλοιπου σοβιετικού μπλοκ.

Ενόσω η Γιουγκοσλαβία ήταν ένα πιστός σοβιετικός δορυφόρος, υπήρχαν συμφέροντα του μπλοκ στην περιοχή τα οποία προστατεύονταν. Ωστόσο, μετά την έξοδο της Γιουγκοσλαβίας από το μπλοκ, η Αλβανία βρέθηκε σε έναν απομονωμένο θύλακα.

Για τη Γιουγκοσλαβία, η Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας, εξυπηρετούσε ως μεταπολεμικός μαγνήτης για την οποία ο Τίτο ήλπιζε ότι θα ενσωματώσει τη βουλγαρική και την ελληνική Μακεδονία, δίνοντας έτσι στη Γιουγκοσλαβία πρόσβαση στο Αιγαίο και σημαντική αύξηση της σφαίρας επιρροής της στα Βαλκάνια», αναφέρει η ανάλυση.

Η CIAαναφέρει ότι η Μακεδονία παρέμεινε ως κατάσταση του Ψυχρού Πολέμου, με μια πιθανή απειλή για να μετατραπεί σε μια πραγματική σύγκρουση στα Βαλκάνια

«Παρά το γεγονός ότι οι λεκτικές ανταλλαγές μεταξύ της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας, φαίνονταν σαν προπαγάνδα, τονίζουν, ωστόσο, το γεγονός ότι παρά τη δεκαετή ανακωχή, η Μακεδονία παραμένει μια προβληματική κηλίδα.

Πέρα από το γεγονός ότι η διαμάχη για τη Μακεδονία διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του ‘Ψυχρού Πολέμου’, όσον αφορά τα συμφέροντα των Σλάβων της Μακεδονίας (στο πρωτότυπο: MacedonianSlavs)- πραγματικά ή ψευδώς- αποτελούσε (πάντως) ένα αξιόλογο όπλο για έναν τέτοιο πόλεμο», καταλήγει η ανάλυση, σύμφωνα με το δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων του νοτιοσλαβικού κράτους.

filonoi.grΔεν υπάρχουν σχόλια: