16.9.13

Τα διοικητικά έγγραφα των Μυκηναίων της 2ης χιλιετίας π.Χ.


Σεπτέμβριος 16, 2013.

Τα κείμενα που ανάγονται στην μυκηναϊκή εποχή είναι γενικά διοικητικά έγγραφα τα οποία καταλαμβάνουν μια χρονική περίοδο από το 1450 έως το 1150 π.Χ.

Αυτά είναι γραμμένα κυρίως σε πήλινες πινακίδες σε μια συλλαβική γραφή, την οποία ονομάζουμε Γραμμική Β΄.

Οι πήλινες αυτές πινακίδες έχουν βρεθεί μεταξύ των ευρημάτων στα μυκηναϊκά ανάκτορα τόσο στην Κρήτη, όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Είναι καταμετρημένες  περίπου 6.000 τέτοιες πινακίδες και οι περισσότερες είναι σύντομες ή πρόκειται για τμήμα ενός κειμένου, που δεν διασώθηκε στο σύνολό του.
Οι επιστήμονες αποφαίνονται ότι η Γραμμική Β΄ είναι μια συλλαβική γραφή που δεν σχετίζεται με το μεταγενέστερο ελληνικό αλφάβητο, αν και είναι στην ελληνική γλώσσα.

Ανήκει στην οικογένεια των συστημάτων γραφής που χρησιμοποιούνταν στην περιοχή του Αιγαίου κατά τη 2η Χιλιετία, και από την οποία οικογένεια, μόνο η Γραμμική Β΄ και η κυπριακή συλλαβική της 1ης Χιλιετίας έχουν αποκρυπτογραφηθεί ικανοποιητικά.

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι αν και η Γραμμική Β΄ ως ένα σύστημα γραφής φαίνεται να έχει λειτουργήσει και ως ένα εργαλείο για την καταγραφή των διοικητικών πληροφοριών, εντούτοις δεν είναι στην πραγματικότητα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την απόδοση του φωνητικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας, και αυτό διαφαίνεται από την άποψη των πολλών ανακριβειών και των ελλείψεων που παρουσιάζει, τουλάχιστον από την αποκρυπτογράφηση  που μέχρι τώρα έγινε.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη φύση των κειμένων, μερικές φορές κάνει τη δική μας ερμηνεία των κειμένων, αλλά και της γλώσσας που διατυπώνεται, να είναι αρκετά αβέβαιη.

Αυτό με τη σειρά του, δείχνει, επίσης, πόσο σημαντική είναι η ανάλυση και η σύγκριση μέσα από μια ηλεκτρονική επεξεργασία όλων των διαθέσιμων πληροφοριών σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης από το σύνολο των σωζόμενων μυκηναϊκών κειμένων.

Η γλώσσα των εγγράφων βεβαιώνει την ελληνική που ομιλούνταν κατά τη 2η χιλιετία και παρουσιάζει πολλά αρχαϊκά και ενδιαφέροντα γλωσσικά χαρακτηριστικά και θέτει συγχρόνως ορισμένα ερωτήματα ζωτικής σημασίας για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας (και για τον τομέα της συγκριτικής ινοδευρωπαϊκής γλωσσολογίας σε γενικές γραμμές), τα οποία ερωτήματα λόγω των περιορισμών του περιεχομένου των εγγράφων και των ελλείψεων του συστήματος της γραφής δεν έχουν, εισέτι, απαντηθεί.Πηγή: Πανεπιστήμιο του Όσλο- UiO

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www. mikres-ekdoseis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: