10.5.13

Μεγαλιθικοί Ναοί της Μάλτας 5.000 π.Χ.Μάιος 10, 2013.

Παρά το γεγονός ότι όλοι οι μεγαλιθικοί ναοί της Μάλτας, έχουν από καιρό ανασκαφεί και έχουν δημοσιευθεί αρκετές επιστημονικές μελέτες που είναι αφιερωμένες σε αυτούς, εντούτοις, η θέση τους στον προϊστορικό πολιτισμό ακόμη δεν έχει, πλήρως, καθορισθεί.


Κατά τα τελευταία λίγα χρόνια, οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι έχουν προτείνει διάφορες νέες υποθέσεις σχετικά με την προέλευση των ογκόλιθων της Μάλτας.
Οι διάσημοι ναοί της Μάλτας του 5.000 π.Χ. είναι αρχαιότεροι  από αυτούς που υπάρχουν στην ηπειρωτική Ευρώπη.

(Ο αρχαιότερος γνωστός είναι  στο Cairn de Barnenez, Finistere, στη Γαλλία του 4.500 π.Χ.)

Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι οι ογκόλιθοι της Μάλτας είναι σε μεγάλο βαθμό πρότυπο για ναούς σε άλλες τοποθεσίες.

Προφανές είναι, ότι οι προϊστορικές δημιουργίες της Μάλτας, σε μεγάλο βαθμό, συνδέονται με τη Σικελία, έτσι που οι αρχαιολόγοι προτείνουν ότι η Μάλτα ήταν θρησκευτικό κέντρο των ανθρώπων της νεολιθικής-παλαιο-μεταλλικής εποχής της Σικελίας.

Οι ιστορικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι Μεγαλιθικοί Ναοί της Μάλτας, όπως και άλλα μεγαλιθικά μνημεία της Δυτικής και Νότιας Ευρώπης ήταν αρχαιο-αστρονομικά εργαστήρια, στα οποία γίνονταν μελέτες σχετικά με την ακτινοβολία του ήλιου, τα ηλιοστάσια και τις ισημερίες, λόγω της θέσης τους.

Στη Μάλτα δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το νησί κατοικήθηκε κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική και Μεσολιθική εποχή. Ίχνη εμφανίζονται- σύμφωνα με τους αρχαιολόγους,  κατά τη νεολιθική εποχή και εμπεριέχουν επιτεύγματα του πολιτισμού της εποχής αυτής: κεραμικά, γεωργικά και κτηνοτροφικά εργαλεία.

Πρώιμα νεολιθικά στοιχεία εντοπίστηκαν σε μια σπηλιά, στη Ghar Dalam, όπου καθορίστηκαν ότι ανήκουν  στην περίοδο του 5.400 π.Χ.

Ο ναός που βρίσκεται κοντά στο σπήλαιο Ghar Dalam καθορίζεται στο 4850 π.Χ., ορισμένοι όμως ερευνητές τον επιμηκύνουν χρονικά και τον πάνε στο 5000 π.Χ.

www.mikres-ekdoseis.gr

Κατά την ύστερη νεολιθική περίοδο (4100-2500 π.Χ) σηματοδοτήθηκε η κατασκευή  ναών. Είναι η εποχή που χτίστηκαν οι περισσότεροι μεγαλιθικοί ναοί.

Στο επίκεντρο της συζήτησης σχετικά με το τέλος της Νεολιθικής περιόδου παραμένει το πρόβλημα των ξένων πολιτιστικών επιρροών και το συναφές ερώτημα για τα αίτια της παρακμής του πολιτισμού των ναών της Μάλτας.

Κατά την εποχή αυτή παρουσιάζονται πολλά Κρητικά πολιτιστικά στοιχεία. Αυτό μπορεί να επικυρωθεί και με τις αρχαίες πηγές της διείσδυσης του μινωϊκού πολιτισμού  στη δύση.

Πέρα όμως από όλα αυτά, στα αίτια της παρακμής των μεγαλιθικών ναών της Μάλτας θα πρέπει να συνυπολογισθούν: το ξηρό κλίμα, ο εμφύλιος πόλεμος, η ξένη επιρροή, η εξάντληση των γαιών ή άλλων φυσικών πόρων της Μάλτας ή και της Σικελίας.

Κατά τη διάρκεια, επιπρόσθετα, της εποχής του Χαλκού- πρώιμη εποχή του Σιδήρου, η Μάλτα είχε  λάβει πολλά κύματα μετανάστευσης που οδήγησε στο πέρας της συνέχειας των μεγαλιθικών ναών της. Είναι πιθανόν όλες αυτές οι μετακινήσεις να είχαν γίνει, τότε,  σε όλη τη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Αίγυπτο.
--
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www. mikres-ekdoseis.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια: