17.7.12

Η Ελλάδα ‘μισεί τους πλούσιους’


‘Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα’


Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ένα άτομο μπορεί εύκολα να γίνει μισητό από άλλα άτομα,  με τη συσσώρευση πλούτου. Με το να καταστεί, δηλαδή, πλούσιος.


Σε μια πρόσφατη παγκόσμια δημοσκόπηση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση στα ποσοστά εκτίμησης ή μίσους, σε διάφορες χώρες προς τους πλούσιους κατοίκους τους.


Σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό «The Economist» στις 11 Ιουλίου, η παγκοσμίως γνωστή  Έρευνα Κοινής Γνώμης  ‘International Corporation Globe Scan’ διεξήγαγε δημοσκόπηση με τίτλο: « Οι πλούσιοι στη χώρα σας αξίζουν τον πλούτο τους;».Αντίθετα, οι πλούσιοι εκτιμούνται  σε χώρες όπως είναι ο Καναδάς και η Αυστραλία σε ποσοστό 60 τοις εκατό, ενώ στις ΗΠΑ και την Κίνα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 50 τοις εκατό.

--

Δεν υπάρχουν σχόλια: