11.7.12

Η παρακμή της κοπτικής γραφής



Τρίτο Μέρος

Πρώτο μεγάλο κτύπημα στην κοπτική γραφή υπήρξε η κατάκτηση της Αιγύπτου από τους Άραβες.

Το 706 μ.Χ. ο Άραβας κυβερνήτης της Αιγύπτου Αμντουλάχ Μπιν Αμπντούλ Μαλίκ, εξέδωσε απόφαση για την αραβοποίηση της γραφειοκρατίας και επισημοποίηση της αραβικής γλώσσας στην Αίγυπτο.


Οι Κόπτες συγγραφείς  έσπευσαν να μάθουν αραβικά. Με τον τρόπο αυτόν, συν το ανάλογο χρονικό διάστημα, έγινε η αραβική, κύρια  γλώσσα του Χριστιανισμού στην Αίγυπτο στα τέλη του δωδεκάτου αιώνα.

Δεύτερο μεγάλο κτύπημα αποτέλεσε η αύξηση του αριθμού των Αιγυπτίων που προσηλυτίστηκαν στο Ισλάμ, λόγω της εισόδου των Αράβων στη χώρα και πολλοί από τους Αιγυπτίους έδειξαν ενδιαφέρον στη μελέτη της γλώσσας του Κορανίου, που ήταν η αραβική γλώσσα, κατά συνέπεια παραμελήθηκε η κοπτική.

Τρίτο μεγάλο κτύπημα ήταν η διάσπαση των μοναστικών ιδρυμάτων, τα οποία αποτελούσαν ένα σημαντικό προπύργιο της χριστιανικής πίστης και συγχρόνως προπύργιο της κοπτικής γλώσσας και κληρονομιάς.

Τέταρτο μεγάλο κτύπημα για την κοπτική ήταν η εισαγωγή της αραβικής γλώσσας στην εκκλησία. Αναγκάστηκαν οι ιερείς να μάθουν την αραβική γλώσσα και να τελούν τις θρησκευτικές τελετές στα αραβικά.

Ο Πάπας Γαβριήλ Μπεν Πάτρικ του δωδέκατου αιώνα απαίτησε η προσευχές του Κυρίου και η ανάγνωση του Ευαγγελίου να γίνεται στην αραβική γλώσσα.

Θα πρέπει να ειπωθεί ότι  η Κοπτική η οποία χρησιμοποιείται σήμερα στις εκκλησίες και τα μοναστήρια δεν είναι η πρωτότυπη κοπτική, λόγω των αλλαγών που έγιναν από  τον Εφέντι Γκιρκή, το 1858,  στην προφορά της κοπτικής γλώσσας που προσομοιάζει με τη σύγχρονη ελληνική.

Κοπτικοί διάλεκτοι

Η κοπτική βιβλιογραφία δεν περιορίζεται στην κοπτική γλώσσα και τη λογοτεχνία αλλά περιλαμβάνει επίσης τα γραπτά των Πατέρων της Κοπτικής Γλώσσας, τα οποία είναι στα ελληνικά και στα αραβικά.

Η κληρονομιά  των πατερικών κειμένων  της Αιγύπτου κατά ένα μεγάλο μέρος, από την αρχαιότητα μέχρι τους μέσους χρόνους είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και τα μετέπειτα του μεσαίωνα κείμενα είναι γραμμένα στην αραβική.

Η κοπτική γλώσσα δεν είναι μονότονη αλλά συνίσταται από μια ομάδα διαλέκτων που προέρχονται από την αρχαία Αίγυπτο. Αυτές κατανέμονται  γεωγραφικά, της Άνω Αιγύπτου, της μέσης Αιγύπτου και της περιοχής του Δέλτα.

Σήμερα η κοπτική διατηρείται ως κληρονομιά της αρχαίας Αιγύπτου σε ορισμένα μοναστικά ιδρύματα, η οποία είχε διαμορφωθεί με βάση την ελληνική γλώσσα.


--


--

Δεν υπάρχουν σχόλια: