5.6.12

Η Τουρκία θα εισαγάγει πτώματαΙούνιος 5, 2012.

Στην Τουρκία ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για εισαγωγή πτωμάτων από άλλες χώρες λόγω έλλειψης που παρουσιάζεται στις ιατρικές σχολές

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου της Τουρκίας,  Οκάν Μπίλγκε δήλωσε ότι  στο πανεπιστήμιο πολλοί φοιτητές στις ιατρικές σχολές έχουν ελλείψεις στην πρακτική εξάσκηση λόγω  της απουσίας πτωμάτων στα εργαστήρια της Σχολής και για το λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια  εισαγωγής πτωμάτων από άλλες χώρες.


Ο Τούρκος καθηγητής δήλωσε ότι είναι αδύνατον οι φοιτητές να έχουν επαρκή γνώση  στον τομέα της ανατομίας του ανθρώπινου σώματος χωρίς την πρακτική εξάσκηση επάνω σε πτώματα.

Ο Οκάν Μπίλγκε θα τονίσει ότι  τα τελευταία χρόνια με τον πολλαπλασιασμό των ιατρικών σχολών, μόνο ένας μικρός αριθμός από αυτές έχουν επαρκή εκπαίδευση σε πραγματικά πτώματα. Οι πιο πολλές σχολές χρησιμοποιούν  για την εκπαίδευση ένα μοντέλο και πολλοί γιατροί αποφοιτούν χωρίς να αγγίξουν ένα πτώμα αλλά έτσι δεν μπορούν να κατανοήσουν τη ανατομία  του ανθρώπινου σώματος.

«Υπάρχει μια νομική βάση για την παροχή στα πανεπιστήμια αζήτητων πτωμάτων, αυτό όμως μπορεί να γίνει με την άδεια του εισαγγελέα. Έχουν, ήδη , ξεκινήσει και ενέργειες για την εισαγωγή πτωμάτων από άλλες χώρες αλλά οι τιμές τους είναι πάρα πολύ υψηλές. Δωρεές πτωμάτων, δυστυχώς, δεν γίνονται και έτσι παρουσιάζεται μια έλλειψη πτωματικού υλικού που είναι απαραίτητο για την εκπαίδευση», δήλωσε ο Μπίλγκε.
--


Δεν υπάρχουν σχόλια: