21.6.12

Ιούνιος 1898: «Οι Αλβανοί. Η αγνοτέρα των φυλών της Χερσονήσου»Το ανταρτικόν το σχεδόν ειπείν ημιάγριον ακόμη στοιχείον των Αλβανών της Βαλκανικής, εγένετο πολλάκις μέχρι τούδε και παρ’ ημίν και παρά τοις ξένοις αντικείμενον μακρών επιστημονικών αλλά και επιπολαίων συζητήσεων και αντεγκλήσεων καθ’ όσον κυρίως αφορά εις την αρχικήν των καταγωγήν.

Εφημερίδα Σκριπ, 20 Ιουνίου 1898.

Δεν υπάρχουν σχόλια: