11.2.12

«Τα γερμανικά φύλα δεν μας υβρίζουν μόνον ως χρεωκόπους»…Εφημερίδα Σκρίπ της 23ης Νοεμβρίου 1895

«Τα γερμανικά φύλα δεν μας υβρίζουσι μόνον ως εν επιγνώσει χρεωκόπους, αλλά μας καταγγέλουσι και ως αγνώμονας και αναλγήτους φύλακας των τάφων μεγάλων ανδρών, οίτινες εκλέϊσαν τα ελληνικά γράμματα.
Ιδού, λόγου χάριν, τίνα εξ Αθηνών γράφει ο γερμανός καθηγητής προς την «Εφ. της Κολωνίας»:


Δεν υπάρχουν σχόλια: