29.2.12

Μακεδονία 1884: «Σιδηροδέσμιοι συνελήφθησαν διδάσκοντες ελληνική ιστορίαν»!Εφημερίς ‘Ακρόπολις’ – 19η Φεβρουαρίου 1884


Κατ’ αξιοπίστους ιδιωτικάς ειδήσεις Έλληνες διδάσκαλοι της Σελίτσης, κατά την νοτιο-δυτική Μακεδονίαν, ήχθησαν σιδηροδέσμιοι υπό των τουρκικών αρχών εις Λεψίσταν, πρωτεύουσαν της επαρχίας Ανασιάτσας, διότι συνελήφθησαν διδάσκοντες ελληνικήν ιστορίαν!!


Δεν υπάρχουν σχόλια: