10.1.12

Σίρμιο, η αρχαία πόλη της Πανονίας
 Το Σίρμιο  είναι αρχαία πόλη, που στα ρωμαϊκά χρόνια έγινε πρωτεύουσα της επαρχίας Πανονίας. Βρίσκεται κοντά στην πόλη Μητροβίτσα της Σερβίας - Sremska Mitrovica και θεωρείται μια από τις αρχαιότερες πόλεις των άνω Βαλκανίων.Τον τέταρτο αιώνα στο Σίρμιο ή Sirmium πραγματοποιήθηκαν  πέντε τοπικές εκκλησιαστικές σύνοδοι. Σε μία από αυτές το 357 συντάχθηκε μέρος του Συμβόλου της Πίστεως.

Το Σίρμιο κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους απετέλεσε στρατιωτικό κέντρο  αλλά χρησιμοποιήθηκε και ως βασιλικός οίκος στη διάρκεια των βαρβαρικών επιδρομών.
Περισσότερες πληροφορίες:Δεν υπάρχουν σχόλια: