29.1.12

Δημοσίευμα 1945: Η Ελλάς και οι Σλάυοι της Βαλκανικής ΧερσονήσουΔημοσιεύθηκε την 27 Ιανουαρίου 1945 (Μακεδονία)


«...Η Θεσσαλονίκη και άλλα εδάφη αποκτηθέντα παρά της Ελλάδος, κατά το 1913, ήσαν, ήδη, τότε αμφισβητήτως ελληνικά. Έκτοτε, έγιναν ακόμη περισσότερον, κατόπιν δια ανταλλαγής των πληθυσμών μετά της Τουρκίας.

… εξυπακούεται βεβαίως ότι δέον να επιβληθεί πραγματική τιμωρία, δια τα φρικτά εγκλήματα τα οποία έγινα εις βάρος των ελληνικών πληθυσμών της Μακεδονίας και Θράκης εκ μέρους των Βουλγάρων».
Δεν υπάρχουν σχόλια: