1.12.11

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ
Φιλοσόφου εν τοις μάλιστα πεπαιδευμένου
περί της γεωγραφίας βιβλία οκτώ μετά
πάσης ακριβείας εκτυπωθέντα

Έκδοση Βασιλείας- BASILEAE,  έτος 1533 (M D XXXIII)

Σημαντική είναι η συμβολή του αλεξανδρινού Έλληνα φιλοσόφου, αστρονόμου, μαθηματικού, γεωγράφου, Κλαύδιου Πτολεμαίου που έζησε τα χρόνια 100 έως 178 μ.Χ.
Σύμφωνα με τον Κλαύδιο η Μακεδονία στα χρόνια καταλάμβανε μια τεράστια γεωγραφική έκταση. Παρουσιάζουμε και ορισμένες σελίδες του βιβλίου αυτού στις οποίες καταγράφονται πόλεις που υπήρχαν στην εποχή του στην Κεντρική Μακεδονία.Χαρακτηριστικό είναι το 'στίγμα' που δίνει σε κάθε μια πόλη με συντεταγμένες της εποχής του.
Σημείωση: Το βιβλίο του Κλαύδιου Πτολεμαίου φωτογραφήθηκε από τον υπογράφοντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια: