16.11.11

1907: «Ηρωϊκός Θάνατος Ελληνομακεδόνων»


Θεσσαλονίκη 31 Αυγούστου 1907.

Λεπτομέρειαι περί της καταστροφής του σώματος εν Μακρυόβω ελήφθησαν εκ Στρωμνίτσης αι εξής:
Το σώμα καταφθάσαν εις το Μακρύοβον διεμοιράσθη εις δύο γειτονικάς οικίας.


Τρεις άνδρες υπό τον  καπετάν Παντελήν κατέλαβον την μίαν οικίαν και την ετέραν ο Γεώργιος Γεωργίου εκ Ξηροχωρίου μετά τριών ανδρών…
Εφημερίδα 'Εμπρός' 1 Σεπτεμβρίου 1907

Δεν υπάρχουν σχόλια: