22.10.11

ΚΑΤΟΧΗ: 400 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΕΔΑΝΕΙΣΕΝ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ


Αθήναι, 17 Οκτωβρίου 1964. Εφημερίς Μακεδονία
Ο καθηγητής κ Άγγ. Αγγελοπουλος εις άρθρον του, υποστηρίζει ότι, επί τη βάσει υφιστάμενων αποδεικτικών εγγράφων και διεθνών κανόνων, η ελληνική κυβέρνησις οφείλει να θέση θέμα της επιστροφής προς την Ελλάδα των δανείων, τα οποία εχορηγήθησαν προς την Γερμανίαν και την Ιταλίαν, κατά τη διάρκεια του πολέμου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: