23.10.11

1962-ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΤΙΤΟ ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ


Εφημερίς Μακεδονία 11 Απριλίου 1962
Θεωρεί εμπόδιο την «επιμονήν της Ελλάδος να μην αναγνωρίζη μακεδονική μειονότητα»

Βελιγράδιον 10. (Ιδ. Υπηρ.)
Μυστική έκθεσις της γιουγκοσλαβικής κυβερνήσεως υπογραφούμενη υπό του στρατάρχου Τίτο, ομιλεί δια πρώτην φοράν περί μακεδονικής μειονότητος και αποκαλύπτει ότι η μη αναγνώρισις του μακεδονικού ζητήματος υπό της ελληνικής κυβερνήσεως αποτελεί εμπόδιον δια την περαιτέρω ανάπτυξιν των σχέσεων των δύο χωρών.
Εις την μυστική αύτην έκθεσιν η οποία κυκλοφορεί από τινων ημερών αναλύονται τα πεπραγμένα υπό της γιουγκοσλαβικής κυβερνήσεως, λεπτομερέστερον δε αναλύεται εις αυτήν η οικονομική κατάστασις της Γιουγκοσλαβίας….


Δεν υπάρχουν σχόλια: