13.9.11

Περίπου 50.000 Ιάπωνες είναι αιωνόβιοι


Σεπτέμβριος 13, 2011.

Στην  Ιαπωνία 47.756 άνθρωποι είναι πάνω από 100 χρονών, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες, ανακοίνωσε σήμερα το ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο φέτος η Ιαπωνία έχει 3.307 περισσότερους αιωνόβιους από ότι πέρυσι και τέσσερις φορές περισσότερους από όσους είχε πριν από δώδεκα χρόνια.


Η πλειοψηφία των αιωνόβιων – κατά 87,1 τοις εκατό- είναι γυναίκες. Η μεγαλύτερη είναι η Κιόνο Χασεγκάβα, 114 ετών.

Τα στοιχεία τα οποία έχουν ληφθεί από  ιαπωνικό Υπουργείο είναι βάσει αυτών που έχουν δηλώσει μια μόνιμη κατοικία, εκτιμάται ότι υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί ή ζουν σε περιοχές όπου δεν έχουν δηλωθεί.
--Δεν υπάρχουν σχόλια: