3.9.11

Μοναστήρι 1911: Η Χολέρα

Από την εφημερίδα "Μακεδονία" της 4ης Σεπτεμβρίου 1911.Δεν υπάρχουν σχόλια: