13.9.11

1881 Θεσσαλονίκη: Η εφημερίδα « Ο φάρος της Μακεδονίας»Παρουσιάζουμε 2 φύλλα της εφημερίδας της Θεσσαλονίκης «Φάρος της Μακεδονίας»  του έτους  1881 και του έτους 1891, που εκδίδονταν από τον Σοφοκλή Γκαρπόλα κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Το φύλλο έχει αριθμό 581 και αντιστοιχεί  με έβδομο έτος της κυκλοφορίας. Δηλαδή, πρωτο -κυκλοφόρησε το 1874.


Τα γραφεία της εκδοτικής αυτής προσπάθειας βρίσκονταν στην οδό Φραγκομαχαλά αρ. 102, όπως γράφει η εφημερίδα,η οποία , μάλιστα, σημειώνει :  Πάσα αίτησις απευθύνεται προς την διεύθυνσιν» και θα προσθέσει ‘έκαστον φύλλον  τιμάται αντί 30 παράδων’.
Το φύλλο του 1881 έχει ως κύριο θέμα :  Εγχώρια: «Τα καθ’ ημάς κοινοτικά πράγματα»

Το άλλο φύλλο είναι της 13 Φεβρουαρίου του 1891. Δέκα χρόνια μετά.
Έχει αριθμό 1497, έτος ΙΣΤ΄.
Στην πρώτη της σελίδα , με ένα άρθρο  της αναφέρεται στην γενική ευρωπαϊκή κατάσταση και σε άλλο στα του  Οικουμενικού  Πατριαρχείου.
Τα δύο φύλλα της εφημερίδας «Φάρος της Μακεδονίας» φέρουν  μεγεθυντικά την σφραγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία, ενδεχομένως, δηλώνει ότι  κατέχει τις αρχειακές αυτές εκδόσεις.Δεν υπάρχουν σχόλια: