15.9.11

Θεσσαλονίκη 1873: Η εφημερίδα ‘ΕΡΜΗΣ’


Μία από τις παλαιότερες εφημερίδες της Μακεδονίας είναι  αυτή που εκδόθηκε το 1873 στη Θεσσαλονίκη. Είναι η εφημερίδα ΕΡΜΗΣ. «Ο εκδότης Σ. Καρπόλας» αναγράφεται κάτω από τη διευκρίνιση ότι εκδίδεται ‘δις της εβδομάδος επί του παρόντος’.
Παραθέτουμε φωτογραφίες της εφημερίδας αυτής, που έχει αριθμό φύλλου 7  και αναφέρεται στην ημερομηνία της 3ης Μαΐου του 1873.


Αντίτυπο της εφημερίδας αυτής υπάρχει στο αρχείο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται και από την ‘ηλεκτρονική σφραγίδα’ που υπάρχει στην φωτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: