5.7.11

Παραγωγή ηλεκτρισμού τη νύχτα από Ηλιακή ΜονάδαΗ εταιρία ‘Toresol Energie’ κατάφερε να λύσει το πρόβλημα της μετατροπής των ακτινών του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια και όταν δεν υπάρχει το φως του ήλιου.
Έχει επιτύχει στην μονάδα  της Ανδαλουσίας,  τη  συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια,  ισχύος 19,9 MW,  να την μεταφέρει και να την αποθηκεύσει  σε δύο αντιδραστήρες  τήξης  αλατιού.


Σε σύγκριση με τις κανονικές μονάδες που έχουν πολύ μικρή ικανότητα αποθήκευσης της θερμικής ενέργειας, επιτρέπει την "Toreserol" να ανταποκρίνεται στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από καλοκαιρία.

Η αποθήκευση συσσωρεύεται στο υλικό το οποίο αποτελείται από 60 τοις εκατό νιτρικό κάλιο και 40 τοις εκατό νιτρικό νάτριο και η ένωση των δύο στοιχείων έχει την ικανότητα της διατήρησης της 99 τοις εκατό της ηλιακής ενέργειας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα.

Η εταιρία αναμένεται να παράγει κατά μέσο όρο 110.000MWh το χρόνο που θεωρείται ικανή ποσότητα για να καλύψει τις ανάγκες της.

--

Δεν υπάρχουν σχόλια: