8.7.11

2ος αιώνας: Ερωτική ιστορία σε πάπυρο


Πάπυρος του 2ου αιώνα, της Αιγύπτου.

Το αρχαίο χειρόγραφο  είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Πρόκειται για το ερωτικό έργο του Χαρίτωνα του Αφροδισέως  από την Καρία.
 Το έργο τιτλοφορείται :

Χαρίτων Ἀφροδισεύς: Τῶν Περὶ Χαιρέαν Καὶ Καλλιρρόην

Η ιστορία που αναπτύσσεται από τον συγγραφέα λαμβάνει χώρα, ιστορικά, κατά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. Οι γνώμες, εντούτοις, διαφέρουν ως προς την ουσία του ρομαντισμού του συγγραφέα, που παρομοιάζεται ως απομίμηση του Ξενοφώντα της Εφέσου και Ισιόδωρου.

Ο πάπυρος έχει διαστάσεις 18Χ8 εκατοστά γραμμένος σε μία στήλη. Προέρχεται από τη βιβλιοθήκη του Γιώργου Μιχαηλίδη ( πρωτοδημοσιέυθηκε το 1955 σε έναν κατάλογο ελληνικών και λατινικών παπύρων, δισκίων και οστράκων)

Μια μικρή γεύση, τμήμα του έργου, καθαρογραμμένο,  παραθέτουμε στην πιο κάτω φωτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: