20.7.11

Κύπρος 1974: Η Ελλάς εκινητοποιήθη

Μετά την απόβασιν - πρόκλησιν των Τούρκων εις την Κύπρον
Η Ελλάς εκινητοποιήθη προς υπεράσπισιν πάση δυνάμει των συμφερόντων του έθνους
ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΝΤΕΠΕΤΙΘΕΝΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: