18.7.11

1966: Συνέχεια του διωγμού των Ελλήνων από την Τουρκία
Απόκομμα από την ελληνική εφημερίδα ‘Ταχυδρόμος’ του Καΐρου  της 7ης Μαρτίου 1966
Αναφέρεται στις συνεχείς απελάσεις των Ελλήνων που βρίσκονταν  στην Τουρκία.
Στόχος ο διωγμός των Ελλήνων, μια συνέχει της δεύτερης και τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα.Δεν υπάρχουν σχόλια: