27.6.11

Τούρκος Ιστορικός: Έλληνες σούβλισαν τον Αθανάσιο Διάκο γιατί τον …ζηλεύανε


«Γενεαί γενεών Ελλήνων ετράφησαν με την αντίληψιν ότι οι Τούρκοι εσούβλισαν τον Αθανάσιον Διάκον. Η ιστορική έρευνα αποδεικνύει ότι τούτο δεν είναι αληθές. Οι Τούρκοι δεν εχαρακτηρίστηκαν ποτέ από άγρια αισθήματα και υπάρξαν γενναιόφρονες προς τους αντιπάλους των. Οι Αθανάσιος Διάκος είχε πολλάς αντιπάθειας μεταξύ των ομοφύλων του. Τον εμίσουν γιατί είχε εξελιχθή εις ηγετικήν μορφήν και δια τούτο ευρέθησαν μερικοί οι οποίοι τον συνέλαβαν, τον εκακοποίησαν και τον παρέδωκαν εις τους Τούρκους δια να καλύψουν το έγκλημά των»…


Δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της  6ης Αυγούστου του 1964.
Δεν υπάρχουν σχόλια: