27.6.11

«Οι γυναίκες με μικρά στήθη είναι, γενικώς, εξυπνότερες…»


Οι επιστήμονες υποστήριξαν ότι «Όσον μεγαλύτερος είναι ο εγκέφαλος, τόσον μικρότερο είναι το στήθος των γυναικών και αντιστρόφως, όσον μεγαλύτερον είναι το στήθος τόσον μικρότερον είναι βαθμοί εις τα απολυτήρια των σπουδών»

Πρόκειται για δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 1.9.1964.
Δεν υπάρχουν σχόλια: