1.5.11

Ιωάννης Καμενιάτης: « Ἡμεῖς, ὦ φίλος, πατρίδος ἐσμέν Θεσσαλονίκης»


Ιωάννης Καμενιάτης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον 9ο αιώνα
Γνωρίζουμε γι' αυτόν μόνο όσα γράφει ό ίδιος στο έργο του. 
Κλη­ρικός, χωρίς μεγάλη μόρφωση.

 Έργο του : ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πρόκειται για την άλωση του 904 από τους Σαρακηνούς, πού είδε ό ίδιος.
Η διήγηση του εί­ναι ζωηρή, πηγαία καί αυθόρμητη.


 Η γλώσσα του είναι επηρεασμέ­νη από τη γλώσσα των Ο' και της Καινής Διαθήκης.
Το έργο περιέ­χει και χρήσιμες πληροφορίες για τη Θεσσαλονίκη και την τοπο­γραφία της.

Παρουσιάζουμε μια περιγραφή της πόλης Θεσσαλονίκης, όπως την είδε στις αρχές του δεκάτου αιώνα, με τα τείχη της, το λιμάνι, τον κόλπο της, «πόλεως μεγάλης καί πρώτης τν Μακεδόνων», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.

 Πατήστε στις φωτό για μεγέθυνση


Δεν υπάρχουν σχόλια: