6.4.11

Ιωάννου του Χρυσοστόμου: «Περί κάλλους γυναικῶν»


Από το βιβλίο: "Μαργαρίται του Χρυσοστόμου'' έκδοση Κωνσταντινούπολη 1870
Λόγος Β'
«Περί  κάλλους γυναικῶν»
«τη γυναίκα δεν έχεις δικαίωμα να την επιστρέψεις...»

Ελεύθερη απόδοση από το Γιώργο Εχέδωρο

« Εκείνος που θέλει να παντρευτεί είναι απαραίτητο να διαβάσει του Νόμους που έγραψε ο Απόστολος Παύλος για να μάθει τι πρέπει να κάνει.

Γιατί αν τύχει η γυναίκα που θα πάρει να είναι πονηρή, αυθάδης, μεθυσού και άμυαλη καθώς και άλλα κακά να έχει ή ένα μόνον από αυτά και το χειρότερο άπιστη, πρέπει απαραίτητα να την χωρίσεις και να πάρεις άλλην,
τότε θα έχεις μεγάλα έξοδα αλλά και κινδύνους.Για το λόγο αυτό να κάνεις ότι περνάει από το χέρι σου να διαλέξεις καλή γυναίκα ταπεινή, φρόνιμη και υπάκουη.Γιατί όταν πρόκειται να αγοράσεις ένα καλό σπίτι, ή να αγοράσεις σκλάβους, εξετάζεις εξονυχιστικά εκείνους που σου το πουλούν ή εκείνους που τους είχαν πρωτύτερα. Για το σπίτι ελέγχεις την κατασκευή του, για τους δούλους την υγεία, την ανδρεία και την προαίρεση της ψυχής τους. Πολύ προσεκτικός οφείλεις να είσαι με τις γυναίκες. Και ο λόγος είναι απλός. Αν πάρεις σπίτι κακό, έχεις το δικαίωμα να το δώσεις πίσω, παρόμοια και τους δούλους. Γυναίκα όμως δεν δικαιούσαι με τίποτε να την επιστρέψεις.Κι αν πάλι πάρεις γυναίκα φτωχή είναι λίγο το κακό, αν όμως νυμφευτείςπλούσια είναι τεράστιο και διπλό το κακό. γιατί με την φτωχή δεν έχεις άνεση στη ζωή σου ενώ με την πλούσια χάνεις την προσωπικότητά σου και γίνεσαι σκλάβος της. »

Ευλόγησον Πάτερ
---

Δεν υπάρχουν σχόλια: