3.3.11

Κιλκίς: Επιγραφή Αλεξάνδρου

Η επιγραφή του Παλατιανού - Κιλκίς

του Γιώργου Εχέδωρου

Η επιγραφή βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Παλατιανού, όπου πιθανολογείται η αρχαιότατη πόλη Φύσκαι ή κατά άλλους το  Ίωρον, των ελληνιστικών χρόνων.

Η επιτάφιος λίθινη επιγραφή αναφέρεται στα αδέλφια του Αλεξάνδρου, Δημητριανό και Επίξενο καθώς και στη γυναίκα του Μαξίμα.
Είναι του 3ου αιώνα μ.Χ.

Παρατηρούμε πως και σε αυτήν τη μακεδονική πόλη η ελληνική γλώσσα δεν επηρεάστηκε καθόλου από τη λατινική, αν και βρισκόμαστε στον τέταρτο αιώνα της κατάκτησης της περιοχής από τους Ρωμαίους. Το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων ήταν, σαφώς, ανώτερο των  Λατίνων κατακτητών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: